onze missie

TOON VZW

… werkt in Roeselare aan de uitbouw van het culturele leven en de promotie van de kunsten.

… programmeert concerten en voorstellingen.

… ontwikkelt artistiek-educatieve initiatieven, die al dan niet i.s.m. het leerplichtonderwijs de weg naar de kinderen vinden.

… helpt bij het professioneel begeleiden van jonge musici.

… werkt aan het tot stand komen van pedagogische of artistieke werken.

… treedt voor dit alles vaak in samenwerking met andere culturele spelers in het veld.